Prowadzimy doradztwo indywidualne na obiekcie, wykonujemy wizję lokalną, przedstawiamy dla klientów różne opcje układów – rozwiązania techniczne.

Wykonujemy projekty instalacji:

 • klimatyzacji komfortu,
 • wentylacji mechanicznej
 • ogrzewania budynków
Wykonujemy montaż wg projektu powierzonego od Klienta lub własnych (po konsultacji z Klientem)

 • zapewniamy kompleksową obsługę wykonania instalacji – od koncepcji przez projekt,
 • dostawa urządzeń, montaż i odbiór instalacji potwierdzona dokumentacją podwykonawczą,
 • prowadzimy szkolenie z obsługi  zainstalowanych urządzeń,
 • montaż wykonujemy w terminach dogodnych dla klienta.
W celu zapewnienia poprawnego działania zamontowanych urządzeń oraz komfortu obsługiwanych pomieszczeń wykonujemy:

 • przeglądy serwisowe gwarancyjne oraz pogwarancyjne,
 • zapewniamy modernizacje instalacji.

Przy przeglądzie klimatyzacji,  zapewniamy pełne czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w  szczególności:

 • odgrzybienia i dezynfekcja parownika (jednostki wewnętrznej),
 • sprawdzenie ciśnienia roboczego układu chłodniczego,
 • pomiar temperatur pracy układu.

Polecane marki: